top

شرکت مهندسی فن آور گستر آریا با هدف رهبری در زمینه فروش اصناف در سال 1375 شکل گرفت.موسسین شرکت پس از بررسی شرایط و پارامترهای مختلف برای تعیین بازار هدف،صنف رستورانی را مناسب و مستعدتر از بقیه اصناف تشخیص داده و فعالیت های خود را روی این بخش از بازار متمرکز نمودند.به نحوی که اولین نسخه از برنامه سیستم مکانیزاسیون رستورانی با نام تجاری سمر در سال 1375 در یکی از رستوران های تهران نصب گردید و سپس با گسترش قابلیت های این نرم افزار و .بررسی بازخورهای آن در جهت اصلاح ساختاری نرم افزار اقدام شد

درباره ما

نوآوران ســـامــانه پـژواک ,شرکتی پیشرو در ارائه نرم افزارهای تخصصی و خدمات منحصربفرد در قالب راهکارهای خاص و کاربردی جهت اتوماسیون واحدهای صنفی و خدماتی در سراسر ایران می­ باشد.با اعتقاد به ارزشهایی چون مشتری مداری، سرمایه انسانی غنی و کارآمد، و با درک کاملی از نیازهای بازار همواره سعی در ارائه محصولات متمایز و خدمات منحصربفرد در جهت رفع نیازهای بازار داشته و در پي آن به دنبال انجام مسئولیت اجتماعی خود می باشد.

برنامه ها و اهداف

ارزش ها

اعتقاد به ارزشهایی چون مشتری مداری، سرمایه انسانی غنی و کارآمد، و با درک کاملی از نیازهای بازار همواره سعی در ارائه محصولات متمایز و خدمات منحصربفرد در جهت رفع نیازهای بازار داشته و در پي آن به دنبال انجام مسئولیت اجتماعی خود می باشد

چشم‌انداز

در سه سال آینده(1400)، سازمانی پویا و غنی از سرمایه های انسانی، مالی و دانش فنی؛ و دارنده رتبه نخست در زمینه طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای اتوماسیون اصناف در ایران و پیشگام در گسترش انبوه آنها در سراسر کشور خواهد بود

ماموریت

شرکتی پیشرو در ارائه نرم افزارهای تخصصی و خدمات منحصربفرد در قالب راهکارهای خاص و کاربردی جهت اتوماسیون واحدهای صنفی و خدماتی در سراسر ایران می­باشد